Tarieven

Leveringsvoorwaarden
Mocht u interesse hebben naar onze leveringsvoorwaarden. Laat ons weten, wij kunnen u hiervan een exemplaar leveren.

Vergoedingen zorgverzekeringen
Vele verrichtingen voor uw gebitsprothese, zoals reparaties en aanpassingen, worden voor 100% vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. Een volledige gebitsprothese wordt gemiddeld, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, voor 75% vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Mogelijk dat de 25% eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering module wordt vergoed.De maximale eigenbijdrage voor een implantaat gedragen prothese (klikgebit) is € 125 per kaak.

Volledig kunstgebit
Vergoeding 75%, eigenbijdrage 25% van de totale kosten.

Implantaat gebitsprothese (Klikgebit)
Na goedkeuring van de zorgverzekeraar, maximale eigenbijdrage € 125 per kaak.

Partiële prothese
Hiervoor geldt geen vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. De kosten vallen onder een aanvullende verzekering zoals bijvoorbeeld een tandarts module, of een uitgebreide aanvullende verzekering. Vergoedingen afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Reparatie en Rebasing (aanpassing)
Volledige gebitsprothese en klikgebit, 100% vergoeding
Partiële prothese, vanuit aanvullende tandartsverzekering