Patiënteninformatie Luijten Kunstgebitten Centrum voor Tandprothetiek

Neem contact op

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als patiënt interessant is.

Patiënteninformatie

Kwaliteitskeurmerk.
Luijten Kunstgebitten, een tandprotheticus die kwaliteit levert!
Wij houden onze vakkennis bij, respecteren de gedragsregels en de praktijkrichtlijnen, hebben aandacht voor onze client en staan open voor uw vragen.

 

Wij zijn geregistreerd in het KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP). Het KRTP is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Ieder lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) mag dit keurmerk voeren.

 

Ronald Luijten, tandprotheticus, heeft de opleiding aan het instituut Vakopleiding Tandtechniek doorlopen en ook de opleiding Tandprothetiek. Wij zijn specialist op het gebied van alle gebitsprotheses.

 

Lid van ONT.

Wij zijn lid van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici.
De ONT behartigt onze belangen. Zo staat de organisatie in nauw contact met de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overige mondzorgkoepels. De ONT zorgt er ook voor dat wij als lid onze vakkennis kunnen bijhouden. 

ISO 9001 Gecertificeerd. ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De regels zijn opgesteld door ONT en Roozeboom Consulting.

 

Algemene voorwaarden. Onderstaand treft u de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) aan.

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (de 'zorgverlener') en daaronder begrepen diens werknemers, en de client (de 'overeenkomst').

Lees algemene voorwaarden 2020 Bekijk onze webshop
  • Medewerkster praktijk
  • De praktijk